Monday, June 14, 2010

V&VN: laat Morong 43 vrij


De V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) steunt de actie van Amnesty International voor vrijlating van 43 gezondheidswerkers uit Morong op de Filippijnen. Ook de Johannes Wierstichting, de organisatie voor mensenrechten in de gezondheidszorg, zet zich in voor deze vrijlating.
(The V & UN (Nurses and Carers Netherlands) supports the action of Amnesty International for the release of 43 health workers (Morong 43). The Johannes Wier Foundation, the organization for human rights in healthcare, is committed to their release.)

Op 6 februari 2010 zijn in Morong op de Filippijnen 43 gezondheidswerkers gearresteerd door een groep van 300 militairen en politieagenten. De arrestatie vond plaats tijdens een vorming van de Council for Health and Development (CHD), een organisatie die opkomt voor het recht op gezondheid van de Filippino’s. De gearresteerden werden overgebracht naar het legerkamp Capinpin. Familieleden noch advocaten kregen tot op dit moment toegang tot het militaire kamp waar de slachtoffers zich bevinden.(On February 6, 2010 in Morong, Rizal, Philippines 43 health workers were arrested by a group of 300 soldiers and policemen. The arrest took place during seminar sponsored by the Council for Health and Development (CHD), an organization that defends the right to health of Filipinos. Those arrested were taken to the army camp Capinpin. Family members nor lawyers were not given access to the military camp where victims are located.)

Rebellenleiders(Rebel Leaders)

Het arresteren van gezondheidswerkers is geen ongewone zaak in de Filippijnen. Mensenrechtenorganisaties en andere organisaties die kritisch staan tegenover het beleid van de Filippijnse regering, vormen vaak het doelwit van intimidatie en repressie. Onder de valse beschuldiging lid te zijn van gewapende verzetsgroepen worden ze gearresteerd, ontvoerd of vermoord.(The arrest of health workers is not an uncommon thing in the Philippines. Human rights groups and other organizations who are critical of the policies of the Philippine government, are often the target of intimidation and repression. Under the false accusation to be members of armed opposition groups, they are arrested, kidnapped or murdered.)

Ook in het geval van de gearresteerde gezondheidswerkers verklaarde het Filippijnse leger via de pers dat het ging om ‘43 vooraanstaande rebellenleiders die een vorming bijwoonden in het maken van explosieven’. Het leger beweert, dat het verschillende wapens, landmijnen en handgranaten in het gebouw gevonden heeft.(In the case of the arrested the Philippine military said through the press were 43 prominent rebel leaders who attending a training in making explosives. The army claims that different weapons, landmines and hand grenades were found in the building.)


MEER MORONG 43 NIEUWS(MORE NEWS Morong 43)

MORONG 43 onder DE aandacht van de vn-mensenRECHTENraad(Morong 43 to the attention of the UN Human Rights Council)

Een delegatie van 5 personen van Filippijnse ngo’s is momenteel aanwezig bij de 14e zitting van de VN-mensenrechtenraad die van 31 mei tot 18 juni 2010 duurt in Genève. De delegatie doet een oproep aan de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op de nieuwe Filippijnse regering om definitief een eind te maken aan de straffeloosheid en een VN-monitoringsorgaan in te stellen dat mensenrechtenschendingen in de toekomst moet voorkomen.(A delegation of five members of Philippine NGOs is currently present at the 14th session of the UN Human Rights Council from May 31 to June 18, 2010 in Geneva. The delegation calls on the international community to exert pressure on the new Philippine government to a definitive end to impunity and a UN monitoring body to monitor the human rights violations that might occur in the future.)

Hoewel de Filippijnen momenteel lid zijn van de VN-mensenrechtenraad, hebben ze weinig reden om trots te zijn op de situatie in hun land. Sinds Gloria Macapagal-Arroyo in 2001 aantrad als presidente, registreerde de Filippijnse mensenrechtenorganisatie Karapatan bijna 1.200 politieke moorden, 205 gevallen van gedwongen verdwijningen, meer dan 1000 zaken van foltering en meer dan 300 politiek gevangenen. Honderden families van slachtoffers wachten nog steeds op gerechtigheid.(While the Philippines is currently a member of the UN Human Rights Council, they have little reason to be proud of the situation in their country. Since Gloria Macapagal-Arroyo took office as president in 2001, according to the Philippine human rights organization KARAPATAN nearly 1,200 political killings, 205 cases of enforced disappearance, more than 1000 cases of torture and more than 300 political prisoners. Hundreds of families of victims are still waiting for justice.)

In Genève vraagt de Filippijnse delegatie aandacht voor twee concrete zaken: de Ampatuan slachtpartij van november 2009, waarbij 57 mensen in koelen bloede vermoord werden (de twee hoofdverdachten in de zaak zijn inmiddels alweer op vrije voeten), en de zaak van de 43 gezondheidswerkers die in februari dit jaar illegaal werden opgepakt tijdens een medische vorming en nog altijd vastzitten, intussen beter bekend als de Morong 43.(In Geneva, calls on the Philippine delegation to focus on two specific issues: the Ampatuan massacre in Maguindanao of November 2009, with 57 people were murdered in cold blood (the two main suspects in the case are freed), and the case of the 43 health workers who in February this year were illegally arrested during a medical training and are still in prison, now known as the Morong 43.)

Rex Reyes, het hoofd van de delegatie, hoopt dat de VN-mensenrechtenraad er bij de nieuwe president Benigno “Noynoy” Aquino op aan zal dringen om (Rex Reyes, head of the delegation hopes that the UN Human Rights Council on the new president Benigno "NoyNoy" Aquino would insist on to):
  • Arroyo te vervolgen en gerechtigheid te brengen voor de talloze slachtoffers en hun familie(to prosecute Arroyo and bring justice for the countless victims and their families)
  • een einde te maken aan de politieke repressie(end political repression)
  • het anti-terreurprogramma 'Oplan Bantay Layan' dat als dekmantel diende voor vele schendingen, op te heffen(the anti-terror programs OPLAN Bantay Layan 'as front for numerous violations, to eliminate)
  • en de oorzaak van de weerstand aan te pakken, namelijk armoede en onrechtvaardigheid(and the cause of resistance to tackle, namely poverty and injustice)
De delegatie bestaat uit Rex Reyes, het hoofd van de delegatie, Marie Hilao Enriquez, voorzitster van Karapatan, Edre Olalia, een van de advocaten van de ‘Morong 43’, Roneo ‘Jigs’ Clamor, de echtgenoot van dr. Merry Mia-Clamor, een van de Morong 43, en Carlos Zarate, advocaat van een van de slachtoffers van de Ampatuan-slachtpartij(The delegation consists of Rex Reyes, head of the delegation, Marie Hilao Enriquez, president of KARAPATAN, Edre Olalia, one of the lawyers' Morong 43 "Roneo" Jigs "Clamor, the husband of Dr. Merry Mia Clamor , one of the 43 Morong, and Carlos Zarate, a lawyer representing the victims of the massacre-Ampatuan, Maguindanao).

Verslagen en persberichten van de 14e zitting van de VN – mensenrechtenraad over de aandacht voor de mensenrechtensituatie op de Filippijnen staan op de website van de Ecumenical Voice(Reports and press releases of the 14th session of the UN - Human Rights Council to focus on the human rights situation in the Philippines are on the website of the Ecumenical Voice): http://ecuvoicephils.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

Posts with advertisement links will be rejected / deleted!
Justice for the 43!

Archive